Valgkampen 2017 – hvem vant videokrigen på Facebook?

I løpet av valgkampen publiserte Fremskrittspartiets leder Siv Jensen og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til sammen 93 videoer på sine Facebook-kontoer. Hva handlet de om? Hva var budskapet? Og klarte de to gjennom disse videoene å få frem sitt partis hovedbudskap på en effektiv måte?

Eller var valgkampen på Facebook en del av forklaringen til det svake resultatet til Arbeiderpartiet og det forholdsvis gode resultatet til Fremskrittspartiet?

Det er temaet for min (del-)masteroppgave på BI som jeg leverte inn i juni 2018 – og som fikk karakteren A.

Oppgaven har tatt for seg det forholdsvis store statistikkmaterialet man kan hente ut fra de offisielle Facebook-sidene til Jensen og Støre. Gjennom å kategorisere brukerstatistikken, samle tall og gjøre en systematisk gjennomgang av innholdet i alle de 93 videoene, var det mulig å se hvilke budskap de to har hatt, hvor god budskapsdisiplin de har hatt og i hvor stor grad videopostene har skapt engasjement og dermed påvirkning.

Funnene viser at Siv Jensen  kommuniserte effektivt på Facebook. Hennes videoer var kortere og inneholdt færre temaer, og i tillegg var hun disiplinert og holdt seg  til partiets fire hovedsaker under valgkampen. Det forsterket budskapet til Siv Jensen. Jonas Gahr Støres problemer i valgkampen, at han og partiet fremsto utydelige, uten et klart budskap og fortelling, ble også synlige i hans Facebook-videoer.

Les oppgaven her:

Prosjektoppgave 2018 – Roy F Andersen – master BI – endelig med forside

Pencil.no

Journalist Roy Freddy Andersen
Twitter: @royfreddy
Tel: +43 676 684 2672
Org.nr: 812 529 412 MVA